Zavolajte nám

Spojte sa s nami prostredníctvom

+421 2 50 204 704

PON – PIA 8.30 – 16.30

GRENKE Integrity Line

Dodržiavanie právnych predpisov a interných pravidiel je v spoločnosti GRENKE najvyššou prioritou. Na tento účel sme zriadili systém oznamovateľov GRENKE Integrity Line.

Iba dodržiavaním pravidiel a štandardov môžeme zabrániť škodám spôsobeným našej spoločnosti, našim zamestnancom a našim obchodným partnerom. Z tohto dôvodu musí byť nesprávne konanie odhalené už v ranom štádiu. Na tento účel sme zriadili systém oznamovateľov GRENKE Integrity Line.

 

S týmto novým systémom dokážeme pre spoločnosť a jej zamestnancov spravodlivo a primerane vyšetriť prípady porušenia pravidiel. 

 

Systém oznamovateľov zaručuje najvyššiu úroveň dôvernosti pri spracovaní nahlásených prípadov. Okrem toho kladieme dôraz na spravodlivosť – ako pri našich rokovaniach s oznamovateľmi, tak aj so zamestnancami, ktorých sa obvinenie týka.

info

Systém oznamovateľov GRENKE Integrity Line

Ak zistíte konkrétne náznaky porušenia práv alebo pravidiel v súvislosti so Skupinou GRENKE, môžete kontaktovať linku GRENKE Integrity Line.

 

Ďakujeme za podporu.

Upozorňujeme, že z právnych dôvodov nemôže systém oznamovateľov GRENKE spracovať oznamovateľov bez dostatočných konkrétnych dôkazov.

 

Pri používaní systému oznamovateľov GRENKE Integrity Line whistleblower je potrebné vziať do úvahy rôzne právne požiadavky špecifické pre danú krajinu. Ak to miestne právne požiadavky povoľujú, je možné zanechať aj anonymné správy.