Dôvera v skúsenosť: skupina GRENKE

Príbeh spoločnosti GRENKE sa začal písať v južnom Nemecku v meste Baden-Baden. Wolfgang Grenke objavil medzeru na trhu leasingu kancelárskeho komunikačného vybavenia a v roku 1978 sa rozhodol založiť si firmu. Odvtedy sa jeho firma rozrástla do celej skupiny firiem ponúkajúcich leasingové, bankové a faktoringové služby na európskom trhu.


Leasing však aj naďalej zostáva našou primárnou činnosťou a spoločnosť GRENKE si drží vedúce postavenie na trhu leasingu IT produktov pre malé a stredné podniky. Dôvod je jednoduchý. Vieme, čo je dôležité pre malých a stredných podnikateľov ako ste vy – osobné poradenstvo a starostlivosť, na mieru šité modely financovania a služieb a efektívny organizačný model a procesy, ktoré nám umožňujú uzatvárať aj zmluvy na financovanie zariadení s veľmi nízkou hodnotou. Tieto základné princípy boli inšpiráciou pre našu firemnú politiku od samého začiatku, poskytujú nám konkurenčnú výhodu a budú hlavným hnacím motorom skupiny GRENKE aj v budúcnosti. Leasingové služby, bankové služby a faktoring - vo všetkých týchto oblastiach chceme byť partnerom malých a stredných podnikateľov.


Našim zákazníkom sa za ich dôveru snažíme odvďačiť predovšetkým spoľahlivými službami. GRENKE je tu pre vás vždy keď nás potrebujete - kdekoľvek v Európe.

 

Banka pre malé a stredné podniky

V súlade s filozofiou spoločnosti GRENKE, aj GRENKE BANK AG pôsobí ako partner v oblasti finančných služieb pre malé a stredné podniky. Vďaka tomu sme schopní rozšíriť paletu poskytovaných služieb aj mimo oblasti leasingu. Viac informácií.

 

Faktoring vám ponúka istotu

S ponukou faktoringu pre malé a stredné podniky spoločnosť GRENKE konzekventne presadzuje stratégiu finančnej podpory malých a stredných podnikateľov aj v tejto oblasti. Naši konkurenti tento sektor väčšinou zanedbávajú, pretože nemajú k dispozícii systémy na efektívne poskytovanie služieb. Kľúčové schopnosti spoločnosti GRENKE - používanie efektívnych proprietárnych systémov, pohotové a na zákazníka orientované procesy, ako aj osobné poradenstvo a prístup hrajú dôležitú úlohu aj v oblasti faktoringu. Viac informácií