Kvalitu nemožno ničím nahradiť.

Naše nároky na kvalitu sú vysoké. Chceme našim špecializovaným predajcom a zákazníkom poskytovať prvotriedne služby. Preto sme zaviedli systém riadenia kvality a pravidelne ho kontrolujeme. Výsledok: Manažment kvality GRENKE je úspešne certifikovaný podľa DIN EN ISO 9001:2015.

 

Toto ocenenie je pre nás súčasne zdrojom motivácie a záväzkom, aby sme sústavne pracovali na zlepšovaní našich produktov a služieb. Od nášho prvého auditu konaného dňa 10. júna 1998 sa sústavne usilujeme o stále zlepšovanie kvality našej firmy.

 

V pravidelných intervaloch sú nezávislými znalcami preverované predpoklady pre udelenie certifikátu a TÜV Management GmbH potvrdzuje spoločnosti GRENKE vzorne fungujúci, účinný systém manažmentu. Významnou mierou k tomu prispievajú aj naši vedúci pracovníci: Poznajú, akú hodnotu majú ich znalosti a motivujú svojich podriadených, aby poskytovali služby na vysokej úrovni. Školeniami a internými informačnými stretnutiami trvale udržiavame v pohybe interné rozvojové procesy zvyšovania kvality.