Sme tu pre vás.

Máte otázky týkajúce sa ponuky našich služieb? Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás:

GRENKELEASING s.r.o.
City Business Center II.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

tel.: 02 50 204 704
e-mail: sluzbyanti spam bot@grenkeanti spam bot.sk 

Môžete tiež využiť náš Kontaktný formulár. Po jeho vyplnení sa s vami spojíme.

 

GRENKELEASING s.r.o.

City Busniess Center I.

Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava

Tel.:  +421 2 50 204 704
Fax:  +421 2 50 204 705 

Mail: sluzbyanti spam bot@grenkeanti spam bot.sk
Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tejto webovej stránky zasielajte na adresu: sluzbyanti spam bot@grenkeanti spam bot.sk  


© GRENKELEASING s.r.o. Všetky práva vyhradené.

 


Právne poučenie:

Spoločnosť GRENKELEASING s.r.o. neustále kontroluje a aktualizuje informácie na svojich webových stránkach, napriek nášmu maximálnemu úsiliu sa však môže stať, že medzitým došlo k ich zmene. Z tohto dôvodu spoločnosť GRENKELEASING s.r.o. nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvádzaných na tejto webovej stránke. To isté platí aj pre obsah stránok otváraných pomocou hypertextových prepojení z tejto stránky. GRENKELEASING s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok otváraných pomocou hypertextových prepojení. GRENKELEASING s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať informácie uvedené na tejto stránke.

 

Technická realizácia (TYPO3)
cab services ag
www.cabag.ch